Zakenadvocaten :: Advocatenkantoor Bonhivers :: Brussel

Nedji Caicco

caicco@bonhivers.com – [FR-EN-IT]
Advocatenkantoor Bonhivers :: Nedji Caicco :: Advocaat

Advocate gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fiscaal recht en vastgoedrecht.

Deze uitmuntende, dynamische en responsieve juriste is sinds 2012 actief op het kantoor en lid van de Brusselse balie. Met een glimlach koppelt ze efficiëntie aan scherpzinnigheid en een vooruitziende blik. Ze past haar uitgebreide ervaring toe in de behandeling van fiscale, burgerlijke en commerciële geschillen, met name:

  • In het vastgoedrecht: ze adviseert en begeleidt cliënten bij vastgoedtransacties, het opstellen van contracten zoals handelshuurovereenkomsten en woonhuurcontracten, aankoop-verkoop, vruchtgebruik, erfpacht en eigendomsrecht enz. Ze staat bedrijven en particulieren ook bij in geschillen voor de rechtbank en bij onderhandelingen.

  • In het vennootschapsrecht: ze begeleidt cliënten bij de onderhandeling van transacties (handelsfonds/aankoop en overdracht van vennootschappen), het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten enz. Ze geeft hen ook advies over de vennootschapsstructuur (aandeelhoudersovereenkomsten of conflicten tussen aandeelhouders), schrijft adviezen over ‘handelsovereenkomsten’ en ondersteunt hen bij gerechtelijke procedures.

  • In het fiscaal recht: ze adviseert cliënten over verschillende thema’s (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, registratie- en successierechten), staat hen bij in geval van betwisting door de belastingdiensten in zowel administratieve als gerechtelijke procedures, helpt hen beslissingen te vragen (rulings) bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen om hun verrichtingen veilig te stellen. Ze staat cliënten ook bij in het kader van vermogens- en successieplanning en de overdracht van familiebedrijven.


  • Master in de Rechten, UCL, 2010.
  • Master na Master in Fiscaal recht, UCL, 2011.
  • Publicatie in het ‘Rivista trimestriel di diritto tributario’ (Italiaans driemaandelijks tijdschrift rond fiscaal recht) samen met mr. Jacques Autenne: “Il diritto fiscale belga alla luce della conventionne europea dei diritti dell’uomo” (“Het Belgisch fiscaal recht in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”).