Wie iets groots wil presteren, moet grondig nadenken over de details.

Paul Valéry

Onze expertisedomeinen

Geschillenoplossing

Advies

U bent uniek. Rekening houden met uw specifieke situatie is cruciaal. We willen immers heel precies en met de nodige juridische creativiteit te werk gaan en uw belangen vrijwaren. Advocatenkantoor Bonhivers adviseert u op pragmatische en uiterst gepersonaliseerde wijze.

Onderhandelingen en schikkingen

Advocatenkantoor Bonhivers streeft samen met u naar een passende oplossing voor elk rechtsgeding. Wij stellen onze brede professionele ervaring integraal tot uw dienst.

Gerechtelijke procedures

Advocatenkantoor Bonhivers komt actief tussen en assisteert u in het kader van gerechtelijke procedures. We garanderen snelle, efficiënte interventies bij de rechtbank wanneer een juridische procedure onafwendbaar is geworden.

De uiterst persoonlijke opvolging van uw dossiers biedt u alle transparantie bij de uitwerking van strategieën voor het beheer van uw lopende zaken en eventuele crisissituaties. Dit doen we binnen alle rechtsdomeinen die verband houden met uw zaken, ongeacht of ze een professioneel of privékarakter hebben: fiscaal recht, vennootschapsrecht, handelsrecht, bankrecht, maar ook financieel strafrecht, vermogensrecht, successierecht, enz.

Specialisaties

Fiscaal recht

Wij adviseren u over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratie- en successierechten.  Over al deze onderwerpen geven wij u vooraf adviezen met betrekking tot de projecten die u aanvat, de contracten die ermee gepaard gaan en de eventuele geschillen met de fiscus in het administratieve of gerechtelijke stadium.

Maar ook …

Financieel strafrecht

Op basis van onze jarenlange ervaring in strafzaken adviseren we u en nemen we uw verdediging op ons, ongeacht of u slachtoffer bent of beschuldigde.

Vennootschapsrecht

Wij helpen u bij het voorkomen of oplossen van conflicten die voortvloeien uit de werking of overname van een bedrijf.  De advocaten van ons kantoor leggen zich in het bijzonder toe op conflicten tussen aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders, en overdrachten van bedrijven.

Vermogens- en successierecht

Wij staan u bij in de noodzakelijke planning van uw nalatenschap. Wij verdedigen ook uw belangen in rechtszaken met betrekking tot deze materie.

Handels- en bankrecht

Wij verdedigen u in commerciële en/of bancaire geschillen.  Wij zijn uitermate gespecialiseerd in rechtszaken over portefeuillebeheer en beleggingsadvies.

Vastgoedrecht

Wij adviseren en begeleiden u bij het opstellen van vastgoedovereenkomsten (verkoop, huur, mede-eigendom, pacht, oppervlakteverdeling…).  Wij verdedigen ook uw belangen in rechtszaken over deze materies.